Türkiye İçin Ce Belgesi Gerekiyor mu?

CE İşareti, malların serbest dolaşımını sağlamak için 1985 yılında Avrupa Birliğinin “Yeni Yaklaşımında” uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. AB genelinde kullanılan farklı uygunluk işaretleri yerine AB yönergelerine uygunluğu gösteren tek biçimli bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır.
CE işareti, üzerine eklendiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliğinin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygun olduğunu gösterir. 25 yaşındaki Yeni Yaklaşım Direktiflerinin bir veya daha fazlasına giren bir ürünün CE işareti taşımadan AB pazarına girmesi mümkün değildir. Yeni Yaklaşım Direktiflerine uyumluluğu ispatlamak için üreticilerin, direktiflerin uyumlu standartlarına uygun olarak üretim yapma kabiliyeti büyüktür. Standartlara uymak zorundadır
Direktif uyarınca uygun üretim varsayımı, üreticiyi standartlara uymaya teşvik eder.
CE işareti; Kaliteli bir sembol değil, ancak ekteki ürünün, ilgili direktifin tüm gereklerini yerine getirdiğinin ve Avrupa Birliği Üye Ülkeleri arasında malların serbest dolaşımını sağladığının bir işaretidir.
“CE” uygunluk işareti, aşağıdaki şekle sahip “CE” baş harflerinden oluşur:
CE MARKETİNİ KONUŞAN ÜRÜNLER

Aşağıdaki tabloda, CE Belgesi gerekli direktifler arasına yerleştirilmiştir,
Üye Devletlerde veya üçüncü ülkelerde üretilen tüm yeni ürünler,
Kullanılmış veya ikinci ülkelerden ithal edilen ikinci el ürünler,
Direktiflerin hükümlerine tabi ürünler yeni bir ürünmüş gibi,
CE işareti gerekiyor.
CE BELGESİ İLETİŞİM PROSESLERİ

  • Ürünle ilgili direktifler / direktifler belirlenmiştir.
  • Eğer öyleyse, uyumlu standartlar oluşturulur.
  • Modüllerin veya modüllerin kombinasyonu seçilmesi Onaylanmış kuruluşun gerekli olup olmadığı belirlenir.
    Uygunluk beyanını takiben uygunluk beyanını ve gerekirse diğer belgeleri hazırlar. Bir teknik dosya hazırlanır ve muhafaza edilir. “CE” işareti, ürüne ve / veya ambalajına ve ekteki belgeler üzerine yapıştırılır ve piyasaya sunulur.

Ce Belgesi Danışmanlık işleri ile ilgili www.sistempatent.com sitesini ziyaret ediniz.

ISO BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ISO BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İşimizden en sık sorulan soruların biri, iso belgelerinin nasıl sorgulanacağıdır. Buna dayanarak, ilk sebebin şirketlerin aldığı ISO 9001 belgesinin gerçeğini sorgulamasının iki nedeni olduğuna inanıyoruz.

Başka bir olasılık, sektördeki rakiplerin ISO 9001 Sertifikalı olup olmadığını bilmektir. Bir olasılık biraz daha düşüktür, çünkü hangi web sitesini iso sertifikası hakkında sorgulayacağınızı, bir iso danışmanlık firması veya iso belge şirketi işletmek için kullanacağınızı açıklayacaktır.

Diğer soru ise, rekabet eden şirketlerin ISO 9001 belgesi olup olmadığı ve kalan şirketlerden iso belgelerinin nasıl sorgulanacağı sorusuna açık bir cevap veremiyoruz. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TÜRKAK’ın akreditasyonu veya diğer ülkelerin akreditasyonu ile çok sayıda akreditasyon organına sahiptir. ISO belgelendirme kuruluşlarının anket formları verebilecekleri ortak bir web sitesi veya ağ yoktur.

Hangi akreditasyon otoritesinin akredite edildiğine bakılmaksızın, her belgelendirme kuruluşu kendi web sitelerinde ISO 9001 sertifikalı şirketleri yayınlamaktadır. Diğer bilgi için http://www.sistempatent.com/

ISO 9001 Sertifikasyon

ISO 9001 SERTİFİKASYON

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Stanadrti, ISO tarafından yayınlanan ve ISO 9001 Standardının uygulanabilirliği sağlandığı sürece ISO 9001 Sertifikası ile sertifikalandırılmış bir yönetim sistemi standardıdır. ISO 9001 Standardı, yayın döneminde ISO Komiteleri tarafından hazırlanan standart İngilizce metin olarak yayınlanmaktadır. ISO bir standart organizasyonudur ve ISO Standart Uluslararası Organizasyon, İsviçre Cenevre Şehrinde bulunan bir kuruluştur. 160’dan fazla ülkede ISO standartlaştırma kurumları bulunmaktadır. Bir ülke olarak, ISO da Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından temsil edilmektedir. ISO veya üye ülkeler ISO tarafından yayınlanan standartları kendi dillerinde yayınlamaktadır. TSE, ISO 9001 Standardındaki diğer ISO standartlarında olduğu gibi ülkemizde de Türkçe’ye tercüme edilmiştir ve yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu bakımdan, ülkemizde ISO 9001 Sertifikası ile belgelendirilebilen bir standarttır. ISO 9001 Sertifikası ile belgelenmek isteyen kurumların, ISO 9001 Standardının karşı önlemlerinin belgelerini belgelemesi ve bu dokümantasyon yapısının nihai sonucu olan ISO 9001 Uygulamasını uygulamakla yükümlüdürler. Unutulmamalıdır ki, ISO 9001 Standardının uygulanmasının taçlanması ISO 9001 Sertifikasıdır. ISO 9001 Sertifikası, ISO 9001 Standardının diğer kuruluşlar tarafından uygulanmakta olduğunun bir göstergesidir.

Iso 9001 Belgesi Nedir?

Iso 9001 Belgesi Nedir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ISO Uluslararası Standartlar Organizasyonu, çalışmaların bir sonucu olarak Ulusların ortak bir yönetim sistemi yaklaşımı oluşturmak amacıyla 1994 yılında bir dizi ISO 9000 Standardı olarak başlayan bir süreç kontrol esaslı yönetim sistemi standardıdır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, tüm süreçlerin işletmelerin yönetim ve yönetiminde belgelendiği bir süreçtir ve süreçler bu dokümantasyon yapısında kaydedilmektedir. Burada önemli olan, bir işlemi belgelerde nasıl uygulayacağımız ve süreçte nasıl uygulandığımızdır. ISO 9001 standardını temel fikir olarak düşünebilir ve yaz olarak yazabilirsiniz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi belgelenmiştir. İşletmeler Bu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikaları ayrıca ISO 9001 Sertifikaları, ISO Sertifikaları, ISO Kalite Sertifikalarına da işaret eder. Standardın adı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı olacak ve belgelendirme ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olacaktır.İso Belgesi ile ilgili daha fazla bilgi http://www.sistempatent.com/

Iso 22000 Belgesi

Günlk hayatımızda yaşam kaynağımız olan gıdaların nasıl nerede hangi koşullarda üretildiğinin güvencesini heepimiz isteriz. Gıda maddeleri insan hayatını etkileyen birinci faktör olması sebebiyle çok önemlidir. İşte bu sebeplerden dolayı gıda maddelerinin üretiminden sunumuna kadar tüm süreçlerini kapsayan bir şekilde tanımlı olmasını sağlayan ve gıda yönetim sistemi nin dünyadaki adı Iso 22000 Gıda Güvenliği yönetim sistemidir.

Gıda güvenliği yönetim sistemi yukarıda da geçtiği gibi hemen tüm süreçleri kapsayan bir yönetim sistemidir. Yani üretimden lojistiğe varıncaya kadar tüm aşamaları kapsar. Gıda kodeksleri ile de ilişkisi olan bu süreçler aslında gıdanın dayanım süreci ve kritik kontrol nokgtaları yani HACCP ile ilişkilendirilmesinden oluşmaktadır.

Iso 22000 haccp gıda güvenliği yönetim sistemi şu anda ülkemizde Tarım bakanlığı gıda ürün üretim izni ile de ilişkilendirilmektedir. Yani bir gıda firması gizli olarak bu sisteemi kurmak ve de yürütmek ile mükelleftir.

Gıdaların saklanma ve taşınmasına varıncaya kadar bir sistem dahilinde hareket edilmelidir. Dünya gıda sağlık örgütü tarafından da benimsenen sistem tüm dünnyada gıda alanında en çok kullanılan sistemdir.

Gıda güvenliği yönetim sistemi Iso 9001 sistemini de içerisinde barındırır. Yani kalite yönetim sisteminin tüm şartlarının yerine getirlimesi ile oluşur.

Iso 22000 Belgesi ile iligili daha fazla bilgi ve ayrıntı için Eurocert firmasına bakınız