Kategori arşivi: Ce Belgesi

Türkiye İçin Ce Belgesi Gerekiyor mu?

CE İşareti, malların serbest dolaşımını sağlamak için 1985 yılında Avrupa Birliğinin “Yeni Yaklaşımında” uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. AB genelinde kullanılan farklı uygunluk işaretleri yerine AB yönergelerine uygunluğu gösteren tek biçimli bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır.
CE işareti, üzerine eklendiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliğinin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygun olduğunu gösterir. 25 yaşındaki Yeni Yaklaşım Direktiflerinin bir veya daha fazlasına giren bir ürünün CE işareti taşımadan AB pazarına girmesi mümkün değildir. Yeni Yaklaşım Direktiflerine uyumluluğu ispatlamak için üreticilerin, direktiflerin uyumlu standartlarına uygun olarak üretim yapma kabiliyeti büyüktür. Standartlara uymak zorundadır
Direktif uyarınca uygun üretim varsayımı, üreticiyi standartlara uymaya teşvik eder.
CE işareti; Kaliteli bir sembol değil, ancak ekteki ürünün, ilgili direktifin tüm gereklerini yerine getirdiğinin ve Avrupa Birliği Üye Ülkeleri arasında malların serbest dolaşımını sağladığının bir işaretidir.
“CE” uygunluk işareti, aşağıdaki şekle sahip “CE” baş harflerinden oluşur:
CE MARKETİNİ KONUŞAN ÜRÜNLER

Aşağıdaki tabloda, CE Belgesi gerekli direktifler arasına yerleştirilmiştir,
Üye Devletlerde veya üçüncü ülkelerde üretilen tüm yeni ürünler,
Kullanılmış veya ikinci ülkelerden ithal edilen ikinci el ürünler,
Direktiflerin hükümlerine tabi ürünler yeni bir ürünmüş gibi,
CE işareti gerekiyor.
CE BELGESİ İLETİŞİM PROSESLERİ

  • Ürünle ilgili direktifler / direktifler belirlenmiştir.
  • Eğer öyleyse, uyumlu standartlar oluşturulur.
  • Modüllerin veya modüllerin kombinasyonu seçilmesi Onaylanmış kuruluşun gerekli olup olmadığı belirlenir.
    Uygunluk beyanını takiben uygunluk beyanını ve gerekirse diğer belgeleri hazırlar. Bir teknik dosya hazırlanır ve muhafaza edilir. “CE” işareti, ürüne ve / veya ambalajına ve ekteki belgeler üzerine yapıştırılır ve piyasaya sunulur.

Ce Belgesi Danışmanlık işleri ile ilgili www.sistempatent.com sitesini ziyaret ediniz.

Reklamlar